ﻧﺴﺨﻪ اﻭﻟﯿﻪ

پایه چهارم

فارسی – فصل دوم – درس پنجم – جلسه اول

کاربر گرامی در صورتی که مایلید مابقی ویدیوهای درس فارسی پایه چهارم را مشاهده نمایید. در سایت مدرسه من عضو شوید.
لطفا شکیبا باشید