سبد خرید

 

برای ارائه انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود با شماره زیر تماس بگیرید:

 

  • مسئول پیگیری سفارش‌های (ارسالی): ۰۵۱۳۸۸۱۹۴۰۷ (خانم حیدری)
  • مسئول پیگیری مشکلات فنی سایت:  ۰۹۳۷۰۴۵۸۶۷۱ – ۰۹۳۵۳۱۱۸۰۹۱ (آقایان نگهبان و سرطایی)
  • مسئول پیگیری مشکلات فنی اپلیکیشن: ۰۹۹۰۴۶۰۱۶۵۰ (آقای رفیعی)
Loading...