سبد خرید

نمایش یک نتیجه

پک آموزشی پایه اول ابتدایی

0 از 5
0بررسی ها
230,000 تومان
پکیج آموزشی پایه اول ابتدایی شامل درس های: قرآن ، ریاضی ، علوم ، فارسی نوشتاری و فارسی خوانداری با بیش از 82 ساعت فیلم آموزشی است . برترین مدرسین و سرگروه های آموزشی خط به خط کتب درسی مقطع ابتدایی را بصورت ویدئویی تدریس کرده...

پک آموزشی پایه دوم ابتدایی

0 از 5
0بررسی ها
230,000 تومان
پکیج آموزشی پایه دوم ابتدایی شامل درس های: قرآن ، ریاضی ، علوم ، فارسی نوشتاری و فارسی خوانداری با بیش از 82 ساعت فیلم آموزشی است . برترین مدرسین و سرگروه های آموزشی خط به خط کتب درسی مقطع ابتدایی...

پک آموزشی پایه سوم ابتدایی

0 از 5
0بررسی ها
230,000 تومان
پکیج آموزشی پایه سوم ابتدایی شامل درس های: قرآن ، ریاضی ، علوم ، فارسی نوشتاری و فارسی خوانداری با بیش از 82 ساعت فیلم آموزشی است . برترین مدرسین و سرگروه های آموزشی خط به خط کتب درسی مقطع ابتدایی...

پک آموزشی پنجم ابتدایی

0 از 5
0بررسی ها
230,000 تومان
پکیج آموزشی پایه پنجم ابتدایی شامل درس های: قرآن ، ریاضی ، علوم ، فارسی نوشتاری ، فارسی خوانداری ، هدیه های آسمان و مطالعات اجتماعی با بیش از 82 ساعت فیلم آموزشی است . برترین مدرسین و سرگروه های آموزشی خط به...

پک آموزشی چهارم ابتدایی

0 از 5
0بررسی ها
230,000 تومان
پکیج آموزشی پایه چهارم ابتدایی شامل درس های: قرآن ، ریاضی ، علوم ، فارسی نوشتاری ، فارسی خوانداری ، هدیه های آسمان و مطالعات اجتماعی با بیش از 82 ساعت فیلم آموزشی است . برترین مدرسین و سرگروه های آموزشی خط...

پک آموزشی ششم ابتدایی

0 از 5
0بررسی ها
230,000 تومان
پکیج آموزشی پایه ششم ابتدایی شامل درس های: قرآن ، ریاضی ، علوم ، فارسی نوشتاری ، فارسی خوانداری ، هدیه های آسمان و مطالعات اجتماعی با بیش از 82 ساعت فیلم آموزشی است . برترین مدرسین و سرگروه های آموزشی خط به خط...
Loading...
3dots.ir