باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس 9 - پیشرفت های علمی مسلمانان

ویدئو های آنلاین درس ۹ - پیشرفت های علمی مسلمانان

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل پنجم-پیشرفت علوم وفنون در دوره اسلامی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 10 - چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

ویدئو های آنلاین درس ۱۰ - چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل پنجم-پیشرفت علوم وفنون در دوره اسلامی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل پنجم-پیشرفت علوم وفنون در دوره اسلامی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل پنجم-پیشرفت علوم وفنون در دوره اسلامی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test