باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس 13- برنامه ی روزانه ی متعادل

ویدئو های آنلاین درس ۱۳- برنامه ی روزانه ی متعادل

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل هفتم-اوقات فراغت
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 14- برنامه ریزی برای اوقات فراغت

ویدئو های آنلاین درس ۱۴- برنامه ریزی برای اوقات فراغت

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل هفتم-اوقات فراغت
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل هفتم-اوقات فراغت
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل هفتم-اوقات فراغت

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test