باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
فصل اول-محله ی ما

ویدئو های آنلاین فصل اول-محله ی ما

پایه چهارم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل دوم-شهر من،روستای من

ویدئو های آنلاین فصل دوم-شهر من،روستای من

پایه چهارم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل سوم-پیدایش شهر وروستا

ویدئو های آنلاین فصل سوم-پیدایش شهر وروستا

پایه چهارم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل چهارم-سفری به شهر های باستانی

ویدئو های آنلاین فصل چهارم-سفری به شهر های باستانی

پایه چهارم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل پنجم-کشور زیبای من

ویدئو های آنلاین فصل پنجم-کشور زیبای من

پایه چهارم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل ششم-ما ایرانی هستیم

ویدئو های آنلاین فصل ششم-ما ایرانی هستیم

پایه چهارم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test