باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
فصل اول-زندگی با دیگران

ویدئو های آنلاین فصل اول-زندگی با دیگران

پایه پنجم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل دوم-سرزمین ما

ویدئو های آنلاین فصل دوم-سرزمین ما

پایه پنجم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل سوم-زندگی در دیگر نواحی جهان

ویدئو های آنلاین فصل سوم-زندگی در دیگر نواحی جهان

پایه پنجم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل چهارم-زیارت مکان های مقدس

ویدئو های آنلاین فصل چهارم-زیارت مکان های مقدس

پایه پنجم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل پنجم-ایران بعد از اسلام

ویدئو های آنلاین فصل پنجم-ایران بعد از اسلام

پایه پنجم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه پنجم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه پنجم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه پنجم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه پنجم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test