سبد خرید

تفاوت فرهنگی دانش آموزان اتباع خارجی را به رسمیت بشناسیم

معاون آموزش ابتدایی وزير آموزش و پرورش .گفت: علاوه بر فراهم کردن زمینه ثبت نام و حضور کودکان اتباع خارجی در مدارس باید مهارت های با هم زیستن را مورد توجه قرار داده و به تمامی دانش آموزان آموزش دهیم...
Loading...