سبد خرید

آموزگاران اول ابتدایی توجه کنید

اگر آموزگار کلاس اول هستید بدانید … اولی ها به شدت حساس و حتی می توان گفت که دارای حس حسادت هستند و دوست دارند که معلمشان نگاه و رفتار عاشقانه اش را بین همه ی دانش آموزان (زرنگتر ها...
Loading...