حضور خانم سپهری در برنامه شب آفتابی


در بخش میز کسب و کار نوپا : گفتگو با خانم سپهری (مدیریت سامانه آموزشی مدسه من)

این سایت از کوکی های مرورگر استفاده می کند، ادامه ی استفاده ی شما از وب سایت به منزله ی موافقت به استفاده از این تکنولوژی می باشد.